Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF)

A jelen ÁSZF kiterjed valamennyi olyan személyre, aki az 1997. évi. CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 2.§ a.) pontja, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 8: 1 §. 3. pontja szerint nem minősül fogyasztónak.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK:

A jelen ÁSZF 2016. 09. 11 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

Az alábbi dokumentum a Baltyre Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Baltyre Hungary Kft, mint Szolgáltató vagy Eladó, a továbbiakban: Eladó) által üzemeltetett internetes áruházakban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön, továbbiakban: mint Vevő megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el! Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és Eladó internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Vevő és Eladó között, mint egyezség létrejött. Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-t, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-t. A webáruházban csak Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy (ideértve különösen, de nem kizárólag: a betéti társaságot, korlátolt felelősségű társaságot, egyéni vállalkozót, egyesületet, alapítványt egyaránt; - a továbbiakban: jogi személy), vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a rendelést leadó jogi személy között. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.baltyre.hu

A SZERZŐDŐ FELEK AZONOSÍTÁSA:

Eladó

Cégnév: Baltyre Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7000 Sárbogárd, Arany János u. 6.
Telephely: 8000 Székesfehérvár, Levendula utca 1. (M épület)
Cégnyilvántartó: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 07-09-026892
A cég adószáma: 25535750-2-07. Közösségi adószám: HU25535750

Vevő

REGISZTRÁCIÓ

A rendelés leadását az oldalon történő regisztráció előzi meg. Regisztráció csak és kizárólag a Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek számára lehetséges. A regisztrációhoz cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap regisztráció űrlap oldalán talál. A regisztrációhoz szükséges adatok: a „számlázási cím” (cégnév, utca, házszám, város, postai irányítószám, ország), és „elérhetőségi adatok” (kapcsolattartó neve, e-mail, telefonszám) menüpontok alatt megadott mezők kitöltése, illetőleg a „szállítási cím” (utca, házszám, postai irányítószám, város, ország), abban az esetben, amennyiben az eltér a számlázási címtől és nem a telephelyen történik a megrendelt áru átvétele. A regisztráció e-mailen visszaigazolásra kerül, majd a weblapon a bejelentkezést követően, a bejelentkezéshez tartozó jelszó megváltoztatható és a rendelés megkezdhető.

RENDELÉS/VÁSÁRLÁS

A vevő a rendelés adatait elektronikusan elküldő " Kosárba " oldalon a " Küldés " gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat Eladó nem fogad el, és a rendelést elutasítja. Amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával, Eladó a rendelést indoklás nélkül törli. A rendelés e-mailen visszaigazolásra kerül. A rendelés visszaigazolásakor az alábbi tartalom jelenik meg: termék megnevezése, darabszám, rendelés ideje, fizetés módja, átvétel módja, ezzel egyidejűleg a rendelés visszaigazolásakor a vevő egy megrendelésszámot is kap, mely segítségével a rendelés beazonosítható és a termék átvehető. A rendelés az ún. „mínuszos rendeléses eljárás” segítségével módosítható vagy visszavonható. Ehhez nem kell mást tenni, mint a " Kosárba” gomb megnyomásával a rendelést újból leadni, és a módosítani vagy visszavonni kívánt tételek elé egy mínuszjelet (-) tenni és a darabszámot, terméket ennek megfelelően ismételten megadni, majd a „Kosár tartalma” oldalon a „Küldés” gomb megnyomásával a rendelést újból elküldeni. A rendelés ez esetben is ugyanúgy kerül visszaigazolásra, mint a szabályosan leadott rendelés.

TERMÉK ÁTVÉTELE/SZÁLLÍTÁS

Az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított 1-10 munkanap. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Eladó ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

A megrendelt termék átvételére személyesen a Baltyre Hungary Kft. telephelyén, nyitvatartási időben vagy futárszolgálat igénybevételével van lehetőség. Személyes átvétel esetén telefonon és/vagy e-mailen is értesítjük a vevőt arról, hogy mikor veheti át a terméket. Futárszolgálat igénybevételével történő teljesítés esetén eladó csak a szállítás napját tudja megadni, az időpontot nem! A kézbesítés napján a szállítást végző futárcég 1-2 órás pontossággal meg tudja mondani, hogy mikor érkezik, de vevőnek vagy meghatalmazottjának a megrendelésben megadott címen kell tartózkodnia ekkor. Előfordulhat, hogy technikai okok miatt a futárszolgálat egy napot késik a kiszállítással, erre Eladó felelősséget nem vállal! Eladó nem vállal felelősséget a futárszolgálatnak átadott termékekért!.

Előzetes szóbeli vagy írásbeli egyeztetés alapján a vevő és a Baltyre Hungary Kft. a fentiektől eltérő, egyedi szállítási feltételekben is megállapodhatnak, amelyek részletei minden egyes alkalommal egyedileg kerülnek megállapításra. Egyedi Szerződés: az eladó és a vevő között létrejött egyedi megállapodás, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését.

ÁRAK

Az oldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk! Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a vevő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan végzi el és a rendelést jóváhagyja. Vevőt nem terhelik rejtett költségek, azaz nem kötelezett azon költségek megfizetésére, melyek a webáruházban nincsenek feltüntetve. A termék vételárát vevő a Baltyre Hungary Kft. telephelyén, a termék átvételekor készpénzben fizeti meg. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. Eladó a kifizetésről számlát állít ki vevő részére. A „futárszolgálattal" opcióval történő vásárlás esetén a fizetés utánvéttel történik. Az áru ellenértékét átvételkor vevő készpénzzel egyenlíti ki a futárszolgálatnak, melyről átvételi elismervény készül, ezzel egyidejűleg Eladó megküldi a szállítólevelet és a számlát.

Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. A Baltyre Hungary Kft. fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát.

Előzetes szóbeli vagy írásbeli egyeztetés alapján a vevő és a Baltyre Hungary Kft. a fentiektől eltérő, egyedi fizetési feltételekben is megállapodhatnak, amelyek részletei minden egyes alkalommal egyedileg kerülnek megállapításra. Egyedi Szerződés: az eladó és a vevő között létrejött egyedi megállapodás, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését.

ELÁLLÁSI JOG ÉS VISSZAVÉTEL

A 45/2014. (II.16.) számú Kormányrendelet értelmezése szerint az elállási jog a jogi személyeket nem illeti meg, esetükben a Baltyre Hungary Kft. nem köteles visszavenni a már értékesített árut, illetve visszatéríteni a vételárat, azonban cégünk csak és kizárólag sérülésmentes csomagolásban, számla vagy átvételi elismervény ellenében visszajuttatott termék vételárát legfeljebb 90%-ig visszatérítheti. Az áru visszaszállítása azonban a Vevő költsége és kötelezettsége, és a futárszolgálat igénybevételével történő rendelés esetén a kiszállítás díját Eladó nem téríti vissza.

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Szavatossági és jótállási idő legfeljebb a gumiabroncsok törvényben meghatározott minimális profilmélységének eléréséig érvényes. A jótállási és szavatossági idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő érvényes.

Személygépkocsi, kisteherautó és terepjáró gumiabroncsok esetében a jótállási és szavatossági igény csak akkor érvényesíthető, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat, továbbá a gyártó előírásait betartják.

Jótállási és szavatossági igény érvényesítésének feltétele a szakműhelyben történő felszerelés igazolása!

Szélsőséges út- és használati körülmények esetében Az eladó fenntartja a jogot a jótállási és szavatossági felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására. A szavatossági és jótállási igény elbírálását minden esetben az adott márka magyarországi képviseletének szakemberei végzik.

A jótállási és szavatossági igény nem érvényesíthető:
• helytelen tárolás miatti hibákra
• a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen futómű beállítás stb. által okozott hibákra,
• a vonatkozó szabványok, és a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési- vagy üzemeltetési hibákra, valamint nem az előírt nyomáson használt gumiabroncsra
• az autógyártó által előírt méretektől eltérő méretű gumiabroncsokra,
• javított abroncsokra,
• nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására,
• baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra,
• versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra.

SZERZŐI JOG

Tilos a Baltyre Hungary Kft. engedélye nélkül a nevet, képet, logot felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz amely nem tartozik a Baltyre Hungary Kft.-hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a Baltyre Hungary Kft.-. vagy a internetes áruházaink nevének lejáratására. Az internetes oldalainkon található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat a Baltyre Hungary Kft.-. írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

ADATVÉDELEM

Az internetes áruházaink bizonyos szolgáltatásainak igénybevételéhez a vevőnek személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. Az internetes oldalakat működtető Baltyre Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vevő bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közléssel jelzi és tájékoztatja Önt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. A Baltyre Hungary Kft. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben, ha Ön valamely folyamat során ezt külön igényli. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék futárszolgálattal történő házhozszállításához szükségesek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A megrendeléssel létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért Eladó felelősséget nem vállal.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Vevő tudomásul veszi, hogy a közte és az eladó között létrejött jogügyletből eredő bármely vita eldöntésére a Székesfehérvári Járásbíróság és a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagosan illetékes.

Baltyre Hungary Kft.

© 2016 - 2024 Baltyre Hungary Kft.
Created by Crystal Group, s. r. o.
×